Om os

Om Marstal Værft A/S

Marstal Værft A/S, der er et datterselskab i P&S koncernen, er beliggende i Marstal på Ærø.

 

Værftet dokker ca. 50 større skibe årligt.

 

Mange nordiske og tyske redere, samt ikke mindst Søværnet, benytter sig af den høje faglige ekspertise, der kendetegner værftet.

 

Med direkte adgang til Østersøen og kun fire timers sejlads fra Kielerkanalen har Marstal en særdeles central placering på søkortet.

 

Byen har århundredlange traditioner indenfor skibsbyggeri og reparation - stolte traditioner som værftet formår at videreudvikle i tråd med nutidens krav.

 

Værftet har flydedokfaciliteter til skibe på op til 3.500 tons, fuld krandækning og to beddinger. Der er ansat 30 medarbejdere, som dækker spektret fra maskinarbejdere, skibsbyggere, malere, ingeniører, elektrikere, skibstømrere, smede og specialarbejdere.

 

Det betyder, at værftet både har kapaciteten og ekspertisen til selv at løse alle typer reparationsopgaver, samt en lang række specialopgaver til fornuftige priser. Samtidig er værftet ikke større end, at det fortsat er fleksibelt og hurtigt kan omstille sig. Desuden er alle faciliteter samlet på ét sted, så det er nemmere at bevare overblikket.

 

 

Her er vi - 54° 51,3´ N - 10° 31,4´ E

 

Marstal Havn kan anduves via tre løb.

Kommer man gennem Smålandsfarvandet eller Storebælt passeres gennem Rudkøbing Løb videre forbi Strynø til Marstal, renderne her er fyrafmærkede og kan besejles med en dybgang på 3,20 m.

Kommer man fra Lillebælt eller fra Østersøen rundt Skjoldnæs på Ærøs NV-lige spids går sejladsen gennem øhavet og Mørkedybet, der ikke er fyrafmærket, her kan et fartøj med op til max. 3,60 m dybgang gå igennem.

Endelig er der en ledefyrafmærket gravet ret rende fra Østersøen ind til Marstal, Marstal Søndre Løb.

 

Afstanden fra Holtenau, Kielerkanalen er ca. 30 sømil og fra Slien ca. 20 sømil. Skibe med en dybgang indtil max. 4,50 m. kan anløbe dag og nat.

Her er ingen ebbe og flod, men høj- og lavvande forekommer med henholdsvis NE-lige og SW-lige vinde, der følgelig kan sætte en del strøm specielt i Marstal Søndre Løb.

 

Søkort for området er nr. 170

 

På Ærøs østende, på grænsen mellem det Det Sydfynske Øhav og Østersøen ligger Marstal Havn.

Havnen er mod S beskyttet af sandtagen Eriks Hale. Mod E er havnen beskyttet af en 1 km lang stenmole.

 

Største skibe der kan besejle havnen er ca. 115 m lang og 25 m bred. Havneindsejlingen er 32 m bred.

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Storm fra NE og E kan give indtil 1,2 højvande. Storm fra SE, S og SW kan give indtil 1,2 m lavvande.

Med uroligt vejr kan der være stærk strøm ved havneindløbet.

N-gående strøm sætter over mod værftet. Strømmen i Marstal Søndre Løb er som regel S-gående med S-lige til W-lige vinde med en fart ad op til 3-4 knob under ekstreme forhold og N-gående med E-lige vinde.

 

Et skib under indsejling til havnen ad Marstal Søndre Løb skal vente på et skib, der er under udsejling.

Fartbegræsning Max. 5 knob.

Kabler ca. 0,2 sm N for havneindsejlingen og mellem W-lige og E-lige molehoved samt til S-enden af flydedokken.

Umiddelbart S for beddingerne er udlagt et kabel til strømforsyning af oplagte skibe.

 

Kontakt

MARSTAL VÆRFT A/S

 

Thomsens Plads 4

DK-5960 Marstal

Danmark

 

Mail: info@repairyard.dk

Tlf. (+45) 62 53 17 28

 

 

CVR 27549195

 

Driftleder Poul Sækmose

Mail: poul@repairyard.dk

 

Døgnvagt

Tlf. (+45) 62 53 17 28

 

 

_________________________________

 

 

Administrationskontoret

 

PETERSEN & SØRENSEN

MOTORVÆRKSTED A/S

 

Tlf. (+45) 62 21 21 09

 

 

Faktura og kontoudtog bedes sendt til post@repairyard.dk

 

_________________________________

 

 

Copyright © All Rights Reserved - 2014